Speedtest Snapdragon 660 vs Apple A9: Khi Android 8 “nổi giận”

adminSpeedtest Snapdragon 660 và Apple A9 trên Elephone U pro với iPhone 6s Plus. Để xem mèo nào cắn mửu nào?
Mời các bạn tham khảo sản phẩm HOT tại Maxmobile:
– Galaxy S7 edge: http://maxmobile.vn/dien-thoai/samsung-galaxy-s7-edge.html
– Galaxy Note 8: http://maxmobile.vn/dien-thoai/samsung-galaxy-note-8-cu.html
– iPhone 6s Plus: http://maxmobile.vn/dien-thoai/iphone-6s-plus-lock.html
– Elephone U pro:…

Leave a Reply