iPhone 8 và OnePlus 5 đồng loạt lộ hình rò rỉ

adminLộ diện hình ảnh Concept của iPhone 8 và OnePlus 5

MSMOBILE BẢO HÀNH 13 THÁNG CẢ RƠI VỠ CHO LỖI NGƯỜI DÙNG !
Subscribe Youtube: https://goo.gl/VoKqXb
Website: http://msmobile.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/msmobile.com.vn/

Tags: , , , , , , , , , , , ,

2 Replies to “iPhone 8 và OnePlus 5 đồng loạt lộ hình rò rỉ”

  1. Iphone 8 bí thiết kế rồi. Bây giờ thiết kế giống s8 thì lại bảo ăn cắp thiết kế, mà không thiết kế đẹp như vậy thì sẽ thất bại. Apple phải suy nghĩ rất kĩ đây

Leave a Reply