iPhone 8 khác gì với iPhone 7 về thiết kế?

adminiPhone 8 khác gì với iPhone 7 về thiết kế?

MSMOBILE BẢO HÀNH 13 THÁNG CẢ RƠI VỠ CHO LỖI NGƯỜI DÙNG !
Subscribe Youtube: https://goo.gl/VoKqXb
Website: http://msmobile.com.vn/
Group Chăm Sóc Khách Hàng: https://goo.gl/QrUJMt
Facebook: https://www.facebook.com/msmobile.com.vn/

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Replies to “iPhone 8 khác gì với iPhone 7 về thiết kế?”

  1. Mốc mắt cục shit á quét khuôn mặt 3D nhá ad

Leave a Reply